מצלמות אבטחה במוסדות חינוך

יש השוללים הצבת מצלמות אבטחה במוסדות חינוך בגלל הפגיעה בפרטיותם של התלמידים וצוות המורים.המחייבים לעומתם מברכים על תחושת הביטחון שמצלמות האבטחה מעניקות להם.

הצבת המצלמות מאפשרת שליטה בזמן אמת על המתרחש בשטח המוסד ובסביבתו. פיקוח על מגרשי החניה מאפשר שמירה על רכבי המורים ורכוש המוסד בפני התנכלויות ומעשי ונדליזם. פיקוח על השטח הפנימי של המוסד מאתר התפתחות תקריות אלימות וארועים שונים אחרים בלתי רצויים בזמן התהוותם ומאפשר להפסיקם לפני שהם יוצאים מכלל שליטה.

מצלמות האבטחה מגבירות את רמת האבטחה האישית של התלמידים. מצלמות האבטחה מקטינות ולפעמים מונעות לחלוטין גניבות מחדרי מחשבים,לוקרים ורכוש אחר המוצב לשרות הכלל. מצלמות אבטחה יוצרות שקיפות וגיבוי לטענות מורים ותלמידים לגבי ארועים שהתרחשו בשטח בית הספר.בשנת 2009 הועלתה על-ידי שי רייפמן הצעת חוק לחייב התקנת מצלמות אבחה במוסדות חינוך. אין ספק שהמסקנה של הגורמים המוסמכים הינה תמיכה בהתקנת מצלמות אבטחה.

אין מוצרים בקבוצה זו.