מערכת אזעקה או סורגים?

רבים שואלים אותי מה עדיף: מערכת אזעקה או סורגים? והתשובה לכך פשוטה מאוד, גם וגם.
מערכת אזעקה מספקת לבית אבטחה אלקטרונית וסורגים אבטחה פיזית.
כאשר מתכננים מערכת אזעקה יש לבנותה בשני מעגלי אבטחה, וזאת על-מנת לאפשר הפעלת יום כאשר הבית ריק והפעלת לילה כאשר אנשים נוכחים בבית.

מערכת אזעקה היקפית כוללת:
גלאי נפח חיצוניים – אינפרא אדום פסיבי, גלאי קרן חיצוניים – אינפרא אדום אקטיבי, ומגנטים -  מפסק מגנטי.

מערכת אזעקה פנימית כוללת:
גלאי נפח פנימיים – אינפרא אדום פסיבי, גלאי וילון – אינפרא אדום פסיבי.
את מרכז הבקרה יש להתקין במקום נסתר כגון הנמכת תקרה או ארון שירות.

מרכזת הבקרה יוצאת תשתית כבלים בצורת כוכב לכל האביזרים. את לוח המקשים – קיבורד – יש להתקין בכניסה לבית.
הסירנה החיצונית לכיוון הכביש במקום גבוה, הסירנה הפנימית במרכז הבית לפחות חמישה מטרים מרכזת הבקרה.

כאשר פורץ מנסה לחדור לאזור המוגן ע”י מערכת האזעקה , הסירנות יעבדו בעוצמה רבה בתוך הבית ומחוץ לבית.
חייגן הטלפון יתריע לבעל הדירה באמצעות סירנה – הודעה קולית או שליחת הודעת SMS.
במידה ואין אפשרות להעביר תשתית קווית, תמיד יש אפשרות להתקין מערכת אזעקה אלחוטית, העיקר לא להשאיר את הבית ללא מיגון.